Home Struktur Civil defense headquartersMülki müdafiə şöbəsi

[:en]Civil defense headquarters[:Az]Mülki müdafiə şöbəsi[:]

2548
0
SHARE

[:en]

In modern times, although the latest achievements of scientific and technical progress are widely used in the prevention of emergency situations and elimination of consequences, the world are still powerless in the face of large-scale disasters.

The country’s civil defense measures to cover the whole territory and the population of the Republic of Azerbaijan are considered important factors. For the safety of people in emergency situations and civil defense issues and their property, as well as to protect the material and cultural wealth is directly connected to.

Planning and implementation of civil defense measures in educational institutions is especially important. In this regard, it was established in accordance with relevant provisions of the Ministry of Education and Ministry Azerbaijan University of Languages civil defense work, and  “civil defense” on the Law of Azerbaijan Republic, civil defense to ensure the Cabinet of Ministers on September 25, 1998 of No. 193 to the decision, civil protection and other legal regulations, and also of Emergency Situations.

A civil defense headquarters created at the university implements the planning and implementation of measures in accordance with the civil protection legislation, organization of preparation of the staff (and students) in civil protection training, continuously to hold civil protection awareness-raising activities, to improve the knowledge and skills of the civil defense forces personnel and appropriate measures in this area.

In accordance with the recommendations of Civil defense troops , and related to  civil defense measures of the university each year, civil defense trainings are provided. The training will focus on the ability of management to improve civil defense emergency management staff, civil defense forces are directed to improving the practical skills of the personnel.

The documents prepared by AUL’s Civil defense headquarters are agreed by  the Department of Nasimi District of emergency and civil defense forces and  implementation of measures agreed by mutual event.

At the same time, experts have been invited to the events held regularly in the field of civil protection at the university centers f foreign countries. In 2016, with the participation of experts of the Ministry of Emergency Situations and Civil Defense Headquarters of the university a training was held for foreign students at the American Center and how to conduct in emergency situations and evacuation routes in case of fire have been told.

To provide  preparation of  chief, commander in chief and  CD troops  during the academic year, trainings are held in order  to improve their  skills and knowledge and recommendations of  developed countries  are used  in the organization of  these trainings

To continue the work set out and to increase the role of Civil defense headquarters are the main aims.

Chief of Civil defense headquarters of AUL          Sevinj  Aghayeva

[:Az]

Müasir dövrdə fövqəladə halların qarşısının alınması və nəticələrinin aradan qaldırılması istiqamətində elmi-texniki tərəqqinin ən son nailiyyətlərindən və imkanlarından geniş istifadə edilsə də, bəşəriyyət irimiqyaslı fəlakətlərin qarşısında hələ də acizdir.

????????????????????????????????????

Azərbaycan Respublikasında mülki müdafiə tədbirlərinin ölkəmizin bütün ərazisini və əhalisini əhatə etməsi vacib hesab olunan faktorlardandır. Çünki mülki müdafiə məsələlərinin həlli fövqəladə hallar zamanı insanların təhlükəsizliyinin və onların əmlaklarının, eləcə də maddi və mədəni sərvətlərin mühafizəsinin təmin olunması ilə bilavasitə bağlıdır.

Təhsil müəssisələrində mülki müdafiə tədbirlərinin planlaşdırılması və həyata keçirilməsi xüsusilə əhəmiyyətlidir.  Bu baxımdan Azərbaycan Dillər Universitetində mülki müdafiə işi “Mülki müdafiə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa, Mülki müdafiənin təmin edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25 sentyabr 1998-ci il tarixli 193 saylı qərarına, mülki müdafiə sahəsində digər hüquqi normativ sənədlərə və həmçinin Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Təhsil Nazirliyinin müvafiq göstərişlərinə əsasən təşkil olunmuşdur.

Universitetdə yaradılmış Mülki müdafiə şöbəsi mülki müdafiə sahəsində qanunvericiliyin tələblərinə müvafiq olaraq tədbirlərin planlaşdırılması və həyata keçirilməsi, işçilərin (həmçinin tələbələrin) mülki müdafiə sahəsində hazırlığının təşkil olunmasını, mülki müdafiə sahəsində maarifləndirmə tədbirlərinin davamlı keçirilməsini, mülki müdafiə dəstələrinin şəxsi heyətinin bilik və bacarıqlarının təkmilləşdirilməsini daim diqqət mərkəzində saxlayır və bu sahədə müvafiq tədbirlər həyata keçirir.

Mülki müdafiə qoşunlarının tövsiyələrinə uyğun olaraq hər il universitetin Mülki müdafiə tədbirlər planına əsasən mülki müdafiənin təlim və məşqlərinin keçirilməsi təmin olunur. Təlimlər zamanı əsas diqqət mülki müdafiə rəhbər heyətinin fövqəladə hallar zamanı idarəetmə bacarığının təkmilləşdirilməsinə, mülki müdafiə dəstələrinin şəxsi heyətinin praktiki vərdişlərinin artırılmasına yönəldilir.

ADU-nun Mülki müdafiə şöbəsi tərəfindən hazırlanan sənədlər Nəsimi rayon fövqəladə və mülki müdafiə şöbəsi tərəfindən razılaşdırılır və qarşılıqlı fəaliyyətdə tədbirlərin yerinə yetirilməsi təmin olunur.

Eyni zamanda, universitetdə yaradılmış xarici ölkə mərkəzlərində mütəmadi şəkildə mülki müdafiə sahəsində mütəxəssislər dəvət olunaraq tədbirlər keçirilir. 2016-cı ildə Amerika Mərkəzində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mütəxəssislərinin və universitetin Mülki müdafiə şöbəsinin iştirakı ilə xarici ölkə tələbələri üçün treninq keçirilmiş, tələbələrə fövqəladə hallar zamanı davranış qaydaları və yanğın zamanı təxliyə yolları izah edilmişdir.

Tədris ilində rəhbər, komandir-rəis heyəti və MM dəstələrinin hazırlığının təmin olunması, onların bilik və bacarıqlarının artırılması ilə bağlı məşğələlər keçirilir, işçilərin və tələbələrin mülki müdafiə sahəsində hazırlanmasına xüsusi diqqət yetirilir və bu işlərin təşkilində inkişaf etmiş ölkələrin qabaqcıl təcrübəsindən istifadə edilir.

Qeyd olunmuş işlərin davam etdirilməsi və Mülki müdafiə şöbəsinin rolunun artırılması əsas məqsəd kimi qarşıya qoyulmuşdur.

Mülki müdafiə şöbəsinin müdiri

Azad Məmmədhüseyn oğlu Hüseynov

[:]