Home Struktur Library Information CentreKitabxana şöbəsi

[:en]Library Information Centre[:Az]Kitabxana şöbəsi[:]

5270
0
SHARE

[:en]

History of the Library of the Azerbaijan University of Languages

About Library – Information Center

Structure of Library-Information Center

 History of the Library of the Azerbaijan University of Languages

The library was moved from the library of API in 1948 and began operations with four employees and about 7,000 books. In the early years of the book fund was completed with the Collector Libraries and enriched by donated books. In 1951, 806 readers used the library, 936 in 1952, 880 readers in 1953. Due to the fact that in 1959 Azerbaijan Pedagogical Institute of Foreign Languages has teamed up with the Institute of Russian Language and Literature named after M.F.Akhundov, libraries of the two institutions were merged and began to function as a library of Azerbaijan Pedagogical Institute of Languages named after M.F.Akhundov at current address: R. Behbudov, 134.

Nuranə TağıyevaDue to the fact that in 1973, on the initiative and instruction of national leader Heydar Aliyev institutions were separated and transformed into independent high schools, the books in the library, too, were divided into two parts and formed the basis for the book fund of each institution. Naturally, in the library of APIFL, named after the 50th anniversary of the Soviet Union, mostly kept the books in foreign languages, including textbooks, manuals in the Azerbaijani and Russian language in accordance with the curriculum, scientific, socio-political and fiction.

In 2000, after the order of the national leader Heydar Aliyev Azerbaijan State Institute of Languages was granted university status and professor S.Seyidov was appointed the post of rector, thorough renovation jobs carried out here have changed the whole complexion of the university and put on the priority position of the organization at the level of the library same requirements and preparation of the concept of its modernization. In order to create a new model of library first step was to allocate sufficient space for the library in the new building on the street Tabriz University and since 2007 the majority of the book fund was transferred to the broad, bright, clean and dry rooms. At the first stage of a role played 14,000 US dollars allocated in 2006 Mobile Operating Company «EKSON” that  is the winner of the project prepared by the library. Thanks to this fund, İRBİS-64 system was purchased, which was used in the libraries of many higher schools of Azerbaijan, in order to improve the training of library staff, well-known experts of the republic were involved in and 126 hours of trainings were conducted uninterruptedly,  4 computers with more memory were purchased for the library. Over the process of preparing an electronic version of the catalog in the library a serious work, and the second half of 2006, all books were purchased for the library, and retro books in the fund, have been gradually developed on the basis of İRBİS-64. In addition, work is underway in the area of databases with full text, consisting of scientific works of the teachers of the university. In order to expedite the application system solutions of İRBİS-64 workstations (AWS) were organized in all branches of the library, they were provided with computers.

In order to provide a comprehensive service to readers, the library is also involved in scientific activities. Since 2005, the annually “Bibliography” works are printed as in a book form by the employees working at our university, published abroad and in our country. In addition, bibliography of works of employees who worked at the Azerbaijan University of Languages, published from 1948 to 2010 was prepared and presented in 2 volumes (about 45 p.) in Azerbaijani and Russian languages.

About the Library – Information

Center

The Aim:

The aim of LIC is supporting education, to be at a high-level in training and research. Meet the information needs of the University, to maintain leadership in the field of modern information technology to help students, researchers in search of information and knowledge.

 Strategy:

Our strategy is to create cooperation within and outside the University in order to implement the strategic objectives. Apply a culture of innovation within the LIC and to increase the duty on our professional development,and our official goals.

 Accelerate the development of electronic information services.

Provide mediation to help in the development of strategic and cooperative partnership, supporting the initiative of the School and the University.

Enhance and expand through networking, introduce services of LIC resources within and outside the university.

Enhance the capacity of the library as a meeting place suitable for education and research, at the same time for social and intellectual ties.

 

           Library services

Trying to quickly and fully to provide various queries of readers helps to make productive use of print media, carries out protection fund. Organizes record of readers to the library, provides services for reading groups. Takes part in the acquisition of funds and executes queries readers of this literature;

 Technical Service

E-recruitment

Electronic cataloging

Full electronic information database

Since 2006, all stages of work in the department are based on IRBIS-64 system. Library Foundation provides the necessary printed materials in Azeri and foreign languages. The department makes copies and electronic versions of the most popular books, periodicals, theses based on surveys of readers.

 Reference Information Center

Provide bibliographic services system of electronic and traditional catalogs and files, educate readers the information and bibliographic knowledge.

Provide bibliographic services through the electronic catalog;

     Showroom

Encyclopedias, dictionaries, information and reference books, textbooks and literature in the room are laid out in the open shelves. At the same time, the exhibition is organized of newfound literature as well as books and periodicals devoted to a remarkable and historic day.

      Computer Room

Organization of the use of electronic resources, local area network. At the same time, users will increase the use of electronic resources in the network library.

 Contact Us

Baku, st. Tabriz, 49

Phone: (+994 12) 5640653

E-mail: kitabxana@adu.edu.az

 [:Az]

Azərbaycan Dillər Universiteti kitabxanasının tarixi

Kitabxana 1948-ci ildən APİ-nin kitabxanasından köçürülmüş 7000-ə qədər kitab və 4 nəfər işçi ilə fəaliyyətə başlamışdır. İlk illərdə kitab fondu Kitabxana Kollektoru vasitəsilə komplektləşdirilməklə yanaşı bağışlamalar yolu ilə də zənginləşdirilmişdi. Məsələn, 1952-ci ildə Dövlət Arxitektura İdarəsi institutun kitabxanasına 499 nüsxə kitab hədiyyə etmişdi. Həmin illərdə tələbələrin dərsliyə olan ehtiyacı əsasən ödənilirdi. Tələbələrin qəbulu ardıqca oxucuların sayı da artırdı. 1951-ci ildə kitabxanadan 806 nəfər, 1952-ci ildə 936 nəfər, 1953-cü ildə isə 880 nəfər oxucu istifadə etmişdir. Xidmət işini yaxşılaşdırmaq məqsədilə kabinetlərdə məlumat ədəbiyyatından ibarət kiçik fondlar yaradıldı və bu fondlara ən çox istifadə olunan kitablardan bəzi nüsxələr və dövri mətbuat qoyuldu. İnstitutun əsas binasının yuxarı mərtəbəsində, eləcə də Balaxanı qəsəbəsindəki 38 nömrəli yataqxanada səyyar kitabxana təşkil etməklə tələbələrin kitabla daha yaxşı təmin edilməsinə nail olundu. Kitabxanada tələbələrin bilik səviyyəsinin və ümumi Nuranə Tağıyevadünyagörüşünün artmasına kömək etmək məqsədilə müxtəlif kütləvi tədbirlər həyata keçirilirdi.

1959-cu ildə Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər İnstitutu M.F.Axundov adına Rus Dili və Ədəbiyyatı İnstitutu ilə birləşdiyi üçün iki institutun kitabxanası da birləşdirilərək M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Dillər İnstitutunun kitabxanası kimi indiki R.Behbudov, 134  ünvanında fəaliyyət göstərməyə başladı.

1973-cü ildə ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü və göstərişi ilə institutlar ayrılaraq müstəqil ali məktəblərə çevrildikdən sonra kitabxanadakı kitablar iki yerə bölünərək hər institutun kitab fondunun əsasını təşkil etdi. Təbii ki, SSRİ-nin 50 illiyi adını daşıyan APXD-nin kitabxanasında əsasən xarici dillərdə olan kitablar, o cümlədən tədris proqramına müvafiq olaraq Azərbaycan və rus dillərində dərslik, dərs vəsaiti, elmi, ictimai-siyasi və bədii ədəbiyyat saxlanıldı.

2000-ci ildə ümummilli lider Heydər Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycan Dövlət Dillər İnstitutuna universitet statusu verildikdən sonra kitabxananın yeni modelini yaratmaq məqsədilə ilkin addım kimi universitetin Təbriz küçəsindəki yeni binasında kitabxana üçün kifayət qədər yer ayrıldı və 2007-ci ildən başlayaraq kitabxana fondunun böyük əksəriyyəti geniş, işıqlı, təmiz və quru zallara köçürüldü. Binanın birinci mərtəbəsində müəllim, aspirant, magistr və tələbələr üçün yeni texnologiyalarla təchiz edilmiş, Avropa standartlarına tam cavab verə biləcək 2 oxu zalı, biblioqrafiya-informasiya xidmətləri şöbəsi, abonement şöbəsi və onun kitab fondu üçün böyük zal yerləşdirildi. Kitabxananın maddi-texniki bazası gücləndirildi, ən müasir texniki avadanlıqlar alınmasına xüsusi diqqət verildi. İlkin mərhələdə kitabxananın hazırladığı layihəni qalib sayan  EKSON Mobil Əməliyyat Şirkəti tərəfindən 2006-ci ildə ayrılmış 14 min Amerika dolları müəyyən rol oynadı. Həmin vəsait hesabına Azərbaycanın bir çox ali məktəb kitabxanalarında tətbiq olunan İRBİS-64 sistemi alındı, kitabxana əməkdaşlarının peşə hazırlığını artırmaq məqsədilə respublikanın tanınmış mütəxəssisləri cəlb edilməklə 126 saatlıq fasiləsiz təlimlər keçirildi, kitabxana üçün geniş yaddaşı olan 4 ədəd kompyuter alındı. Hazırda kitabxanadakı kataloqların elektron variantını hazırlamaq prosesi üzərində ciddi iş aparılır və 2006-cı ilin ikinci yarsından kitabxanaya alınan kitabların hamısı, fonddakı retro kitablar isə tədricən İRBİS-64 sistemi əsasında işlənməyə başlanmışdır. Bununla yanaşı universitet müəllimlərinin elmi əsərlərindən ibarət tam mətnli məlumat bazalarının yaradılması sahəsində də iş aparılır. İRBİS-64 sisteminin tətbiqini daha operativ həll etmək məqsədilə kitabxananın bütün şöbələrində avtomatlaşdırılmış işçi yerləri (AİY) təşkil edilmiş, onların hamısı kompyuterlərlə təmin edilmişdir.

Hazırda universitetimizdə hər bir ali məktəbin arzu edə biləcəyi geniş kitabxana şəbəkəsi yaranmışdır. Artıq yeddi ilə yaxındır ki, fəaliyyət göstərən Alman mənbə mərkəzinin, Avstriyanın mədəniyyət və iqtisadi məsələlər üzrə mərkəzinin oxu zalları, Fransa, Norveç, ABŞ, İtaliya, Yaxın Şərq və İsrail, Koreya, İndoneziya, Yaponiya, Hindistan və b. ölkələrin mənbə mərkəzlərinin kitabxanalarından universitetimizin professor-müəllim heyəti və tələbələri ilə yanaşı kənar şəxslər də istifadə edə bilir.

Kitabxana universitetin maliyyəsi hesabına ingilis, alman, fransız, italyan dillərində xaricdə çap olunmuş dərslik, dərs vəsaiti və başqa kitablar alaraq universitetdə tədrisin Avropa standartlarına uyğun təşkil olunmasına çalışır. Bədii ədəbiyyat isə ölkə prezidenti cənab İlham Əliyevin “Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında” 12 yanvar 2004-cü il tarixli sərəncamı ilə nəşr olunan kitablarla pulsuz komplektləşdirilir. İndiyə qədər kitabxanamız bu yolla yeddi min nüsxədən çox Azərbaycan və dünya yazıçılarının əsərlərini, folklor nümunələrini hədiyyə kimi almışdır.

Kitabxana ildə beş minə qədər oxucuya xidmət edir. Kitab fondunda beş yüz mindən artıq ədəbiyyat saxlanılır.

2007-ci ildə universitetin nəzdində İnformasiya Resurs Kompleksi açıldıqdan və Amerika mərkəzindəki kitabxana bu kompleksə köçdükdən sonra həmin kitabxananın almış olduğu EBSCO host-elmi jurnalların tam mətnli elektron bazaları da oxucuların istifadəsinə verilmişdir. Təxminən yeddi min tam mətnli jurnalları əhatə edən EBSCO host internet və ya birbaşa əlaqə vasitəsilə əldə oluna bilən güclü onlayn istinad sistemidir.

Kitabxana oxuculara hərtərəfli xidmət etmək məqsədilə elmi fəaliyyətlə də məşğuldur. 2005-ci ildən başlayaraq respublika ali məktəbləri arasında ilk dəfə universitetimizdə işləyən əməkdaşların xaricdə və ölkəmizdə nəşr olunmuş əsərlərinin “Biblioqrafiya”sı hər il kitab şəklində çap edilir. Bundan əlavə, 1948-ci ildən 2010-cu ilə qədər Azərbaycan Dillər Universitetində işləmiş bütün əməkdaşların nəşr olunmuş əsərləri haqqında Azərbaycan və rus dillərində 2 cilddən ibarət Biblioqrafik göstərici çap olunmuşdur.

Kitabxana şöbəsi haqqında

Kitabxana şöbəsinin strukturu

Məqsəd:

Kitabxana şöbəsinin məqsədi maariflənməni dəstəkləmək, təlim və tədqiqatda üstün olmaq, universitetin informasiya ehtiyaclarını qarşılamaq, tələbələrin, tədqiqatçıların informasiya və biliyə olan axtarışlarına kömək etmək üçün müasir informasiya texnologiyaları sahəsində liderliyini saxlamaqdır.

Strategiya:

Strateji məqsədlərimizi həyata keçirtmək üçün universitet çərçivəsində və xaricində əməkdaşlıq yaratmaq, Kitabxana şöbəsi daxilində yenilik mədəniyyəti tətbiq etmək və xidməti hədəflərimiz, peşəkar inkişafa dair öhdəliyi artırmaqdır.

Elektron informasiya xidmətlərinin inkişafını sürətləndirmək

Universitet və fakültənin təşəbbüslərini dəstəkləyən strateji və birgə əməkdaşların inkişafına kömək və vasitəçilik etmək.

Kitabxana şöbəsinin xidmətlərini, resurslarını universitet birliyi daxilində və xaricində tanıtmaq, əlaqələr yaratmaqla genişləndirmək.

Təhsil və tədqiqat, eyni zamanda sosial-intellektual əlaqələr üçün münasib görüş yeri kimi kitabxana imkanlarını genişləndirmək.

 

Dövriyyə xidmətləri

Oxucuların müxtəlif sorğularını tez və dolğun ödəməyə çalışır, çap əsərlərindən səmərəli istifadə etməyə kömək edir, fondun qorunmasını həyata keçirir. Bununla yanaşı oxucuların kitabxanaya yazılışını təşkil edir, oxucu qrupları üzrə xidməti həyata keçirir. Fondların komplektləşdirilməsində iştirak edir və bu ədəbiyyata dair oxucu sorğularını yerinə yetirir:

Texniki xidmətlər

Elektron komplektləşdirmə

Elektron kataloqlaşdırma

Elektron tam mətnli məlumat bazaları

Şöbədə işin mərhələləri 2006-cı ildən İRBİS-64 sistemi əsasında aparılır. Kitabxana fondunu Azərbaycan və xarici dillərdə çap məhsulları ilə təmin edir. Bölmədə oxucu, sorğu əsasında ən çox istifadə olunan kitabların, dövri mətbuatın, dissertasiyaların elektron versiyaları yaradılır və surəti çıxarılır.

Tədqiqat və təlimat xidmətləri

Elektron və ənənəvi kataloq, həmçinin kartoteka sistemi ilə biblioqrafik xidmət göstərmək, oxucuları məlumat- bilikləri ilə maarifləndirmək.

Elektron kataloq vasitəsilə biblioqrafik xidmət göstərmək:

Dövriyyə zalı

Burada ensiklopediyalar, lüğətlər, məlumat sorğu kitabları, dərsliklər və s.ədəbiyyat növləri açıq rəf üsulu ilə yerləşdirilmişdir. Eyni zamanda yeni alınmış ədəbiyyat, eləcə də əlamətdar və tarixi günlərə dair kitab və dövri mətbuat sərgiləri təşkil edilir.

Tədqiqat zalı

Elektron resurslardan, lokal şəbəkədən istifadənin təşkili. İstifadəçinin eyni zamanda kitabxananın lokal şəbəkəsində elektron resurslardan istifadə imkanları artmışdır.

Kitabxana şöbəsinin müdiri

Nuranə Namiq qızı Tağıyeva

Tel: (+99412) 564 06 82

E-mail: tagiyeva_nurana@mail.ru[:]