Home Struktur The Department of Information Communication Technologiesİnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları xidməti

[:en]The Department of Information Communication Technologies[:Az]İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları xidməti[:]

2791
0
SHARE

[:en]

The Department of Information Communication Technologies (ICT)of Azerbaijan University of Languages has been operating since 2008.

 The aim of ICT department is the design of complex computerizing of the university, the strategic program development, implementation, monitoring, the application of scientific research in the field of software of educational process and formation and implementation of scientific and technical policy in the field of informatization of education, gradually forming a single information education space of university, its   integration to the  national and global information space.

????????????????????????????????????The center’s activities include:  coordination of research activities carried out at the university relating to the application of ICT in education, the creation of software for teaching purposes at the university and promotion of digital learning resources, the examination of t software application teaching purpose, analysis of ICT in the educational process, the development of university employees for ICT , re-training, professional development,  organization of scientific conferences and seminars at national and international level.

Employees of the Department visited Germany, Poland, Latvia, Ukraine, and other foreign countries and are cooperating with ICT departments of these countries.

Employees of the Department got many international certifications such as Cisco, Microsoft, ECDL and others.

Head of Department of Information and Communication Technologies

Azer Balamirze Karimov

Tel: (+99412) 440 58 32

(+99412) 441 22 7879 (extension 1, 08)

Email: azer.kerimov@adu.edu.az[:Az]

Azərbaycan Dillər Universitetinin İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları (İKT) xidməti 2008-ci ildən fəaliyyətə başlayıb.

İKT xidmətinin yaradılmasında məqsəd universitetin kompleks kompyuterləşməsinin layihələndirilməsi, müvafiq strateji proqramın hazırlanması, icrası, monitorinqi, tədris prosesinin proqram-metodik təminatı sahəsində elmi tədqiqatların aparılması, universitet  təhsilinin informatlaşması sahəsində elmi-texniki siyasətin formalaşması və həyata  keçirilməsi, tədricən universitetin vahid informasiya təhsil məkanının formalaşdırılması,

????????????????????????????????????

onun milli və qlobal informasiya məkanına inteqrasiya  edilməsi  kimi müasir problemləri həll etməkdir.

Xidmətin fəaliyyətində təhsildə İKT-nin tətbiqinə dair universitetdə aparılan elmi tədqiqat işlərinin əlaqələndirilməsi, tədris təyinatlı proqram vasitələrinin yaradılması, universitetdə rəqəmsal tədris resursları fondunun formalaşdırılması və təbliği, tədris təyinatlı proqram vasitələrinin ekspertizasının aparılması, tədris prosesinin İKT ilə təminatının təhlili, universitet əməkdaşlarının İKT üzrə məqsədli hazırlanması, yenidən hazırlanması, ixtisasların artırılması, təhsildə İKT-nin tətbiqinə dair milli və beynəlxalq  səviyyəli  elmi konfrans  və  seminarların  təşkili  də mühüm yer tutur.

Xidmətin əməkdaşları Almaniya, Polşa, Latviya, Ukrayna və digər xarici ölkələrə səfərlər edib və bu ölkələrin İKT şöbələri ilə əməkdaşlıq edirlər.

Xidmətin əməkdaşları Cisco, Microsoft, ECDL və s. kimi bir çox beynəlxalq sertifikatlar alıblar.

İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları xidmətinin müdiri

Kərimov Azər Balamirzə oğlu

Tel: (+99412) 440 58 32

       (+99412) 441 22 78/79 (daxili   1 08)

E-mail: azer.kerimov@adu.edu.az[:]