Bilal Bayram Ismayilov

Sarkhan Avaz Abdullayev

Oruj Musayev

Azad Arif Rahimov

Huseynaga Musa Sadiqov

mezunlarimiz - eng

Home mezunlarimiz - eng

Aghamusa Axundov

Ismikhan Mammad Rahimov

Abulfas Mursal Garayev

Novruz Ismail Mammadov