Home Struktur International Relations OfficeBeynəlxalq Əlaqələr Departamenti

[:en]International Relations Office[:Az]Beynəlxalq Əlaqələr Departamenti[:]

6233
0
SHARE

[:en]

Department of International Relations

The aim of the department is to expand the international relations of the Azerbaijan University of Languages (AUL) and to promote the effective development of cooperation with many influential ????????????????????????????????????educational institutions worldwide, contributing to the integration into the international education system.

The structural subdivisions within the International Relations Department are:

 • Department of Foreign Affairs and Protocol with foreign citizens
 • Grants and projects department

The activities of the Department of International Relations include:

 • Implementation of an internationalization strategy and an action plan;
 • Conducting, preparing and evaluating contracts with international partner universities;
 • Expanding and managing opportunities for students within the framework of international cooperation;
 • Development and management of student, staff and research mobility through various mobility programs such as bilateral university mobility agreements, Erasmus Mundus, TEMPUS, Erasmus +;
 • Organization of international conferences, seminars and other events;
 • Working with foreign citizens, establishing mutual cooperation relationships;
 • Implementation of projects for the development of educational policy.

The AUL exchanges experiences with many educational institutions around the world. Internationalization is based on bilateral or multilateral cooperation agreements with universities, participation in international projects (including projects financed by the European Union, US Department of State, etc.) and various mobility programs. More than 500 students have been sent to world universities within the last ten years. Collaboration agreements also include teacher training, joint research, resource development (including teaching and research resources), and library and cultural centers. Various cultural and information resource centers have been established at the initiative of foreign embassies in France, USA, Indonesia, Norway, India and Austria. The University Confucius Institute hosts branches of influential organizations such as the German Reading Hall and the Austrian Library under the auspices of the Goethe Institute OEAD (Österreichische Austauschdienst). AUL also has official permission for TOEFL (USA), EYS and OEAD (German) language tests. Azerbaijan University of Languages has been the general coordinator of two TEMPUS projects in 2010 and 2013, and has been working as a university in TEMPUS, ERASMUS and ERASMUS mobility programs since 2010. ADU has been cooperating with Turkish universities since 2011 within the Mevlana exchange program. The department develops bilateral relations with European Union universities within the Erasmus + KA1 mobility program of the Azerbaijan University of Languages. As a result of these business relationships, a number of formal agreements were signed between France’s ITIRI Strasbourg and Bordeaux universities, Spanish Murcia University, Fondazione Milano SCM of Italy, Hasan Kalyoncu and Hajettepe universities and other universities. AUL attaches great importance to continuity of relationships with universities, implements a double bachelor program with Essex University, has a long-term partnership with the University of Glasgow and a bachelor’s and master’s student mobility. AUL conducts Master Diploma Delo program on Professional Translation and Conference Translation with Strasbourg University. Currently, negotiations are underway to implement the same project in the field of international relations.

Relations with Norway are also at a very high level. Since 2007 AUL has been cooperating with Oslo and Agder universities to train Norwegian language specialists. As a continuation of this cooperation funded by the Norwegian Ministry of Foreign Affairs, the Azerbaijan University of Languages has a bachelor’s degree in Scandinavian science specialization programs, resource development (including teacher training), book and textbook supplies, academic quality assurance, and various Norwegian language courses and the development of Norwegian language skills for students and academic staff. The project is evaluated as a pilot project by the Ministry of Education of the Republic as a whole and its sustainability is supported.

Since 2009, AUL hosts the CLS scholarship program designed by the US Department of State to study the Azerbaijani language and culture. AUL also took over the CLS and Flagship scholarship programs for US students studying Turkish language and culture.

The following centers have been established in the Azerbaijan University of Languages as a result of structural changes in the educational process to increase the level of training of specialists in various specialties:

 • American Center
 • Indonesian Research Center
 • Israel and the Middle East
 • Hindi language and culture center
 • Austrian center
 • Mediateka – French Information Center named after George Sand
 • Japan Research Center
 • Italian language center
 • Frankfort center
 • German reading room
 • Korean Cultural Center
 • Spanish language center
 • Scandinavian center
 • Confucius Institute

Head of the Department of International Relations

Nigar Tahir Sultanova

Phone: (+99412) 441 23 31

        (+99412) 441 22 78/79 (internal 2 20)

E-mail: international.relations@adu.edu.az

In September 2017, the Department of Foreign Affairs and Protocol with foreign citizens began its work. The Protocol provides oversight of all events organized within the university, Anar Bağırovorganizes the official reception of the university administrator. Meetings with official guests at AUL (ministers, MPs, ambassadors, scientists, foreign guests, representatives of international organizations, etc.), official documents signing ceremonies, organizing cultural events are also part of the department’s activity.

 

Head of the Department of Foreign Affairs and Protocol with foreign citizens

 

Anar Kamran Baghirov

Tel: (+99412) 440 19 17

(+99412) 441 22 78/79 (indoor 1 19)

Email: anarbaghirov@hotmail.com

anar.baghirov@adu.edu.az

[:Az]

Departamentin məqsədi Azərbaycan Dillər Universitetinin (ADU) beynəlxalq əlaqələrini genişləndirmək, həmçinin beynəlxalq təhsil sisteminə inteqrasiyasına yardımçı olaraq dünyanın bir çox nüfuzlu təhsil müəssisələri ilə əməkdaşlığının səmərəli inkişafını təşkil etməkdir.

????????????????????????????????????

Beynəlxalq Əlaqələr Departamentinin tərkibinə daxil olan struktur bölmə:

 • Xarici vətəndaşlarla iş və protokol şöbəsi

 

Beynəlxalq Əlaqələr Departamentinin fəaliyyət sahəsinə aşağıdakılar aiddir:

 • Beynəlmiləlləşmə strategiyasının həyata keçirilməsi və fəaliyyət planının yaradılması;
 • Beynəlxalq tərəfdaş universitetlər ilə müqavilələrin bağlanılması, hazırlanması və dəyərləndirilməsi;
 • Beynəlxalq əməkdaşlıq çərçivəsində tələbələr üçün yaradılmış imkanların genişləndirilməsi və idarə edilməsi;
 • İkitərəfli universitet mobillik müqavilələri, Erasmus Mundus, TEMPUS, Erasmus + kimi müxtəlif mobillik proqramları vasitəsi ilə tələbə, işçi heyəti və tədqiqatçı mobilliyinin inkişaf etdirilməsi və idarə edilməsi;
 • Beynəlxalq konfranslar, seminarlar və digər tədbirlərin təşkili;
 • Xarici vətəndaşlarla iş, qarşılıqlı əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulması;
 • Təhsil siyasətinin inkişafı naminə layihələrin həyata keçirilməsi.

 

ADU-da dünyanın bir çox təhsil ocaqları ilə təcrübə mübadiləsi aparılır. Beynəlmiləlləşmə universitetlərlə olan ikitərəfli və ya çoxtərəfli əməkdaşlıq müqavilələri, beynəlxalq layihələrdə iştirak (Avropa Birliyi, ABŞ Dövlət Departamenti və s. tərəfindən maliyyələşən layihələr daxil olmaqla) və müxtəlif mobillik proqramları vasitəsi ilə həyata keçirilir. Son on il ərzində 500-dən çox tələbə bu proqramlar çərçivəsində dünya universitetlərinə göndərilib. Əməkdaşlıq müqavilələri, həmçinin müəllimlərin təlimi, birgə tədqiqat, resursların inkişafı (tədris və tədqiqatla bağlı resurslar daxil olmaqla) və kitabxana, həmçinin mədəniyyət mərkəzlərinin yaradılmasını nəzərdə tutur. Fransa, ABŞ, İndoneziya, Norveç, Hindistan və Avstriya, o cümlədən xarici səfirliklərin təşəbbüsü ilə müxtəlif mədəni və informasiya-resurs mərkəzləri yaradılıb. Universitet Konfutsi İnstitutu, Goethe İnstitutunun OEAD (Österreichische Austauschdienst) himayəsi altında fəaliyyət göstərən Alman Oxu Zalı və Avstriya Kitabxanası kimi nüfuzlu təşkilatların filiallarına ev sahibliyi edir. ADU eyni zamanda TOEFL (ABŞ), AYÖS və OEAD (Alman dili)  dil testlərinin keçirilməsi üçün rəsmi icazəyə sahibdir. Azərbaycan Dillər Universiteti 2010 və 2013-cü illərdə iki TEMPUS layihəsinin baş koordinatoru olub və 2010-cu ildən  TEMPUS, ERASMUS və ERASMUS mobillik proqramlarında əməkdaş universitet kimi fəaliyyət göstərir. ADU 2011-ci ildən Türkiyə universitetləri ilə Mövlana mübadilə proqramı çərçivəsində əməkdaşlıq edir. Azərbaycan Dillər Universitetinin Erasmus+ KA1 mobillik proqramı çərçivəsində Avropa Birliyi universitetləri ilə ikitərəfli münasibətləri inkişaf edir. Bu işgüzar əlaqələr nəticəsində Fransanın ITIRI Strasburq və Bordo universitetləri, İspaniyanın Mursia Universiteti, İtaliyanın Fondazione Milano SCM, Türkiyənin Həsən Kalyoncu və Hacəttəpə universitetləri və digər universitetlər ilə qarşılıqlı əməkdaşlıq əlaqələrini nəzərdə tutan bir sıra rəsmi sazişlər imzalanıb. ADU universitetlərlə əlaqələrin inkişafının davamlılığına böyük önəm verir, Esseks Universiteti ilə ikili bakalavr proqramını həyata keçirir, Glasgow Universiteti ilə bakalavr və magistr tələbə mobilliyi sahəsində uzun sürən tərəfdaşlığı var. ADU Strasburq Universiteti ilə Professional Tərcümə və Konfrans Tərcüməsi üzrə Magistr Diplom delokalizasiya proqramını həyata keçirir. Hal-hazırda eyni layihənin beynəlxalq münasibətlər sahəsində də tətbiq olunması istiqamətində danışıqlar aparılır.

Norveç ilə olan münasibətlər də olduqca yüksək səviyyədədir. ADU 2007-ci ildən Norveç dili üzrə mütəxəssislərin hazırlanması üçün Oslo və Agder universitetləri ilə əməkdaşlıq edir. Norveç Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən maliyyələşdirilən bu əməkdaşlığın davamı olaraq, Azərbaycan Dillər Universiteti bakalavr dərəcəsində Skandinaviyaşünaslıq ixtisası proqramlarının yaradılması, proqram çərçivəsində resursların inkişafı (müəllim hazırlığı daxil olmaqla), kitab və dərs vəsaitlərinin təchizatı, akademik keyfiyyətin təminatı, eyni zamanda, Norveçdəki müxtəlif dil kursları vasitəsi ilə tələbə və akademik heyətin Norveç dili bacarıqlarının inkişafına şərait yaradıb. Layihə bütövlükdə Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən pilot layihə kimi dəyərləndirilərək davamlılığı dəstəklənir.

2009-cu ildən ADU ABŞ Dövlət Departamenti tərəfindən Azərbaycan dili və mədəniyyətinin öyrənilməsi üçün nəzərdə tutulan CLS təqaüd proqramına ev sahibliyi edir. ADU türk dili və mədəniyyətini öyrənən ABŞ tələbələri üçün nəzərdə tutulan CLS və Flagship təqaüd proqramlarına da rəhbərliyi öz üzərinə götürüb.

Azərbaycan Dillər Universitetində tədris prosesini, müxtəlif ixtisaslar üzrə mütəxəssis hazırlığı səviyyəsini artırmaq məqsədi ilə аpаrılаn struktur dəyişiklikləri nəticəsində dеpаrtаmеntin nəzdində aşağıdakı mərkəzlər yаrаdılıb:

 

Beynəlxalq Əlaqələr Departamentinin müdiri

Sultanova Nigar Tahir qızı

Tel: (+99412) 441 23 31

(+99412) 441 22 78/79 (daxili nömrə: 2 20)

E-mail: international.relations@adu.edu.az

2017-ci ilin sentyabr ayında Xarici vətəndaşlarla iş və protokol şöbəsi fəaliyyətə başlayıb. Protokol xidməti universitet daxilində keçirilən bütün tədbirlərin təşkilinə nəzarət edir, universitet rəhbərinin rəsmi qəbullarının təşkilini həyata keçirir. ADU-da rəsmi qonaqlarla görüşlər (nazirlər, millət vəkilləri, səfirlər, elm Anar Bağırovadamları, xarici qonaqlar, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri və sair), rəsmi sənədlərin imzalanma mərasimləri, mədəni-ictimai tədbirlərin təşkili işi də şöbənin fəaliyyətinə daxildir.

 

Xarici vətəndaşlarla iş və protokol şöbəsinin müdiri

Bağırov Anar Kamran oğlu

Tel: (+99412) 440 19 17

(+99412) 441 22 78/79 (daxili nömrə:1 19)

E-mail: anar.baghirov@adu.edu.az

[:]